Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Cztery kolejne wielkopolskie jednostki OSP z nowym sprzętem

26 września, 2018

Wielkopolskie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego cyklicznie doposażają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, służb ratunkowych w niezbędny sprzęt.

WORD Poznań, w ramach swojej działalności wypracowuje środki finansowe, które w części przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki te zatwierdzane są przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu, której przewodniczy marszałek województwa wielkopolskiego.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, są niejednokrotnie pierwszymi drużynami na miejscu nieszczęścia, przyjmując ciężar niesienia pierwszej pomocy ofiarom wypadków, zanim przejmą je odpowiednie służby ratownicze. Jednocześnie strażacy z OSP borykają się często z problemami finansowymi, a co za tym idzie, z brakiem odpowiedniego wyposażenia ratowniczego.

Mając na uwadze potrzeby OSP, 18 września 2018 roku, w Dolsku Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, przekazał uroczyście miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej nowoczesny sprzęt do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i udzielania pierwszej pomocy.  Dolscy strażacy otrzymali – zakupiony z funduszów poznańskiego WORD – zestaw ratownictwa drogowego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera.

Kolejnym punktem na mapie działań WORD Poznań były jednostki z Bąblina i Maniewa.

W Bąblinie właśnie, w dniu 19 września strażacy odebrali swój nowy sprzęt- również zestaw ratownictwa drogowego PSP R1.  Przekazania wyposażenia dokonali Poseł na Sejm RP, Krzysztof Paszyk, Tomasz Szrama, burmistrz Obornik oraz przedstawiciel WORD Poznań, Marek Szykor.

Podobnie w Kruchowie, 26 września, miejscowa OSP otrzymała taki sam zestaw ratownictwa PSP R1, który wręczył Piotr Gruszczyński – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Jesteśmy pewni, że przekazany sprzęt usprawni niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnego typu zdarzeń oraz  pomoże ratownikom szybko i efektywnie działać na miejscu kolizji i wypadków na wielkopolskich drogach. Warto też podkreślić, że druhowie z jednostek OSP często prowadzą działania edukacyjne w miejscowych placówkach oświatowych i szkołach, propagując zasady i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, szczególnie wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.