Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Uwaga ! wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. AM,A1,A2,A prawa jazdy od 19.11.2018

Wrzesień 21, 2018

UWAGA !!! 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że na podstawie §17 ust.1   rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U z 2016r.poz 232 ze zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych wstrzymuje  przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM,A1,A2,A prawa jazdy w okresie od 19.11.2018r. do 31.03.2019r.