Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Kolejne miasteczko ruchu drogowego w Wielkopolsce

Czerwiec 15, 2018

Przecięcie wstęgi – 15 czerwca 2018 r. – zainaugurowało działalność szkolnego miasteczka ruchu drogowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.
Przedsięwzięcie powstało przy współpracy władz miasta, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznani oraz dyrekcji szkoły. Otwarcia miasteczka ruchu drogowego dokonali Roman Szuberski – burmistrz Rogoźna, Paweł Guzik – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz Iwona Rzańska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, w obecności nauczycieli i uczniów.
Szkolne miasteczko rowerowe, z wymalowaną siecią ulic i skrzyżowań, zostało wyposażone w rowery z kaskami, znaki drogowe i sygnalizator świetlny oraz rowerowy tor przeszkód. W tak przygotowanym miasteczku ruchu drogowego uczniowie będą mogli, pod okiem nauczycieli wychowania komunikacyjnego, zweryfikować wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, zdobytą na zajęciach teoretycznych oraz ćwiczyć technikę jazdy na rowerze.
Dyrektor szkoły – dziękując za pomoc w organizacji inwestycji – podkreśliła znaczenie miasteczka dla szkoły, do której wielu uczniów dojeżdża rowerami. Zapewniła też, że będzie ono otwarte dla wszystkich chętnych uczniów, a także dzieci i rodziców z Rogoźna.
Paweł Guzik wyraził nadzieję, że dzięki polepszeniu warunków pracy w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz wykorzystaniu miasteczka ruchu drogowego do prowadzenia zajęć praktycznych, szkoła będzie mogła przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu od lat wspomaga placówki oświatowe wspierając ich działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, szczególnie najmłodszych. Jest to ważne zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Szkolenie rowerzystów jest ważną inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę rowerową, wykorzystują później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania się rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi pieszymi, a gdy dorosną mają ugruntowane podstawy do zdobycia prawa jazdy.
Szkolne Centrum BRD w Witkowie będzie służyć nie tylko dzieciom i młodzieży z różnych szkół; ma również przypominać dorosłym i instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w regionie, jak ważną sprawą jest kształcenie prawidłowych nawyków wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów. Stanie się też – w co mocno wierzymy – również miejscem organizacji konkursów i turniejów propagujących zasady bezpieczeństwa na drodze. WORD w Poznaniu postara się nagrodzić najlepszych…
Podobne centra BRD powstają na terenie całej Wielkopolski, uważamy, że szkolne (gminne, powiatowe) centra BRD, które powstaną dzięki aktywności wielu podmiotów, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.