Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Uczciliśmy dwie dekady pracy nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wielkopolsce

Czerwiec 4, 2018

W poniedziałek 4 czerwca tego roku, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu gościł uczestników Gali 20 – lecia Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD), organizowanej przez 5 ośrodków: kaliski, koniński, leszczyński, pilski i poznański przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Gości jubileuszowego spotkania, w imieniu dyrektorów wielkopolskich WORD-ów, przywitał Piotr Gruszczyński, szefujący poznańskiej placówce. Z kolei Stanisław Piotrowski, Dyrektor WORD w Kaliszu, przywołał genezę powstania ośrodków, które świętują dwie dekady swojego istnienia. Jako współgospodarz uroczystości głos zabrał również Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, nawiązując do historii i doświadczeń wielkopolskich WORD – ów, wspominając przy tym wkład byłych dyrektorów w ich rozwój. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę ośrodków i Urzędu Marszałkowskiego jako tych instytucji, których obowiązkiem jest stać na straży stosowania dobrego prawa drogowego, regulującego ruch na coraz bardziej zatłoczonych drogach naszego kraju.
Wiem, że nie wszyscy się ze mną zgadzają w tej kwestii, ale uważam, że egzamin na prawo jazdy powinien być trudny. To próg, przez który mogą przejść tylko ci, którzy mają określone umiejętności i kwalifikacje. To dla naszego wspólnego dobra. I dla naszego bezpieczeństwa – podkreślił w swoim wystąpieniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
W gali uczestniczyła także Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski, która pogratulowała sukcesów w działalności ośrodków i życzyła dalszego ich rozwoju z myślą o pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w województwie. Wręczyła również 23 odznaczenia państwowe, przyznane zarówno przez Prezydenta RP, jak i Ministra Infrastruktury, w tym Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę i Odznaki Honorowe Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższym wyróżnieniem regionalnym, czyli odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, zostało uhonorowanych 8 osób. Wyróżnienia te wręczył wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Nie zabrakło też statuetek dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz 15 wyróżnionych pracowników z wszystkich WORD – ów w Wielkopolsce.
Po ceremonii odznaczenia głos zabrali przedstawiciele zaproszonych na uroczystość gości; Piotr Florek, senator RP, w imieniu parlamentarzystów złożył życzenia pracownikom 5 wielkopolskich ośrodków oraz Robert Werle, prezes Automobilklubu Wielkopolskiego – instytucji, wspierającej działalność WORD – ów w zakresie propagowania wysokich standardów zachowania na drogach.
Rocznicową galę, która była świętem wszystkich obecnych i byłych pracowników WORD – ów, a także instytucji z nimi współpracujących, uświetnił specjalnie na tę okazję przygotowany koncert w wykonaniu solistów i Orkiestry Kameralnej Teatru Wielkiego.