Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

Styczeń 23, 2018

23 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD.

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu, realizowane przez poszczególne Ośrodki w 2017 r. oraz przedstawili plany wydatków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2018 rok w Wielkopolsce.

Inspektor Roman Kuster, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, omówił stan bezpieczeństwa na drogach Wielkopolski w ubiegłym roku. Niestety, w 2017 roku, na drogach naszego regionu było więcej ofiar śmiertelnych i rannych niż w latach ubiegłych. Tadeusz Łuka, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu i Paweł Katarzyński – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu omówili działania podejmowane i planowane na drogach krajowych i wojewódzkich w Wielkopolsce. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak, zaprezentował działalność Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” zrzeszającego 57 jednostek samorządu terytorialnego.

Agnieszka Kubiakowska-Michalak – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD – przedstawiła informację na temat wojewódzkiego programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyjętego przez Wojewódzką Radę BRD w Poznaniu.

Pliki do pobrania:
Prezentacja dot. Stowarzyszenia Droga S11