Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Komunikat w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego na dostawę samochodów ciężarowych

Październik 9, 2017

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczął przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na dostawę samochodów ciężarowych z przyczepami przeznaczonych do przeprowadzania praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C i CE.

Zainteresowani tym zakresem przedstawiciele regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców lub przedstawiciele ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażający wolę wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) są proszeni o złożenie pisemnych deklaracji do WORD w Poznaniu w następujący sposób pocztą, fax 61-829-01-87, drogą elektroniczną: sekretariat@word.poznan.pl do dnia 16 października 2017r.