Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Wrzesień 19, 2017

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  §17 ust. 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U z 2016r. poz.232 ze zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych wstrzymane jest przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy w okresie od 13 listopada 2017r. do 31 marca 2018r.