Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Informacje dotyczące systemu rejestracji zapisu przebiegu egzaminów przeprowadzanych na pojazdach OSK

Czerwiec 12, 2017

Wobec wzrastającej ilości egzaminów na kategorię B przeprowadzanych w WORD Poznań na pojazdach egzaminacyjnych ośrodków szkolenia kierowców i wynikającej stąd potrzeby ujednolicenia standardu rejestracji video z przebiegu egzaminów praktycznych na kat. B prawa jazdy zwracam się z uprzejmą prośbą o wyposażenie pojazdów osk doprowadzanych na egzaminy w odpowiedni sprzęt. Powinien to być jeden rejestrator zapisujący obraz i dźwięk na karcie pamięci typu SD, do którego podłączone są 4 kamery, mikrofon i monitor LCD. Wszystkie urządzenia muszą być zamontowane wewnątrz pojazdu w sposób:

  • nie zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się w pojeździe,
  • nie ograniczający widoczności w istotnym stopniu,
  • nie utrudniający prowadzenia samochodu.

Zapisany film o dobrej jakości dźwięku i obrazu, w powszechnie stosowanym formacie (np. avi) powinien przestawiać widok podzielony na 4 równe części: 1 – przed pojazdem zgodnie z kierunkiem jazdy, 2 – za pojazdem, 3 – na kierującego i 4 – na prędkościomierz i przyrządy kontrolne. System rejestracji w  samochodzie egzaminacyjnym OSK musi być w pełni przygotowany do działania wraz z uruchomieniem zapłonu – po zamontowaniu karty pamięci przez pracownika WORD. Nośnik ten będzie po zakończeniu ostatniego egzaminu na danym pojeździe w danym dniu wymontowany przez pracownika WORD, po czym nastąpi udostępnienie pojazdu do zwrotu. Bardziej szczegółowy opis wymagań jakie spełniać powinien

system rejestracji dostępny jest do pobrania ze strony strony www.word.poznan.pl/egzaminy/praktyczny/egzamin-na-pojezdzie-osk/.

 

Dostosowanie systemu rejestracji w pojazdach osk do wymagań WORD zapewni wymagany, porównywalny zakres materiału do analizy w przypadkach skarg i odwołań kandydatów, zwiększając tym samym szansę ich uznania oraz wyeliminuje okresy zawieszenia egzaminów na pojazdach osk spowodowane brakiem wystarczającej ilości sprzętu rejestrującego, instalowanego dotąd dodatkowo przez WORD na czas egzaminu. Liczę na to, że począwszy od dnia 1.9.2017 we wszystkich samochodach osk doprowadzanych na egzamin działać będzie system rejestracji z 4 kamer.

 

Piotr Gruszczyński
Dyrektor WORD w Poznaniu