Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

Marzec 4, 2016

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że w celu przeprowadzenia egzaminu na pojeździe OSK zgodnie z art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami należy złożyć  w naszym ośrodku wniosek osoby zainteresowanej o egzamin na pojeździe OSK i oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu co najmniej na 5 dni przed planowanym egzaminem.

Egzamin kat. B na pojeździe OSK może odbywać się w godzinach od 7 do 12, od poniedziałku do piątku.

 

Pod poniższym adresem znajduje się informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

www.word.poznan.pl/egzaminy/praktyczny/egzamin-na-pojezdzie-osk/