Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Fiaty Punto dla Policji

14 lipca, 2009

Dnia 12 grudnia 2008 r. na terenie poznańskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w obecności Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojciecha Olbrysia – Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Naczelnika WRD KW Policji, Dyrektorów wielkopolskich WORD-ów oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także pozostałych gości, miała miejsce uroczystość przekazania wielkopolskiej Policji 19 pojazdów marki Fiat Punto, przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach.
Przekazane samochody były dotychczas użytkowane jako egzaminacyjne w Ośrodkach egzaminacyjnych w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Fiaty Punto liczą sobie 2 i 3 lata, charakteryzują się umiarkowanym przebiegiem kilometrów oraz dobrym stanem technicznym. Trafią do komend powiatowych Policji na terenie województwa wielkopolskiego.
Ciekawostką uroczystości była prezentacja „eko-pojazdu” policyjnego, zakupionego przez poznański WORD, który służy drogówce do bieżącej kontroli stanu technicznego samochodów poruszających się po drogach publicznych, a tym samym eliminowania z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie zanieczyszczających środowisko i stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu w Poznaniu i najbliższych okolicach.

brd brd2 brd3 brd4 brd5