Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

WORD Poznań dla dobra społecznego

27 lutego, 2009

Dnia 30 stycznia 2007 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania samochodów medycznych i pojazdu profilaktycznego dla Policji, zakupionych z pieniędzy wypracowanych przez WORD w Poznaniu. Przekazano również Wielkopolskiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego narkotesty zakupione przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.
Uroczystość, której przewodniczył Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie piastujący funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD, rozpoczęła się od spotkania zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów. Było to okazją do krótkiego podsumowania działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Wielkopolski.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, zakupił pod koniec 2006 roku pięć samochodów. Dwa pojazdy typu wypadkowego w pełni zabudowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny: nosze z transporterem, defibrylator i respirator; jedną karetkę otrzymał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, druga trafiła do Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Dwa pojazdy medyczne do transportu chorych przekazano Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Bus profilaktyczny, wyposażony w sprzęt komputerowy i audiowizualny, służący do edukacji komunikacyjnej otrzymała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
„Ufam, że zakupione pojazdy i sprzęt oraz pozostałe zrealizowane przez WORD działania oświatowe i profilaktyczne – szczególnie wśród dzieci i młodzieży – przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenia świadomości i promocji bezpiecznego zachowania się na drogach” – mówi Mariusz Prasek, Dyrektor WORD-u w Poznaniu. „W roku bieżącym zamierzamy zintensyfikować pracę oświatową i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także – w ramach możliwości finansowych – wspierać pozostałe instytucje, których działalność statutowa związana jest, między innymi, z ratownictwem drogowym”

brd brd2 brd3 brd4 brd5 brd6 brd7 brd8 brd9 brd11 brd12 brd13 brd14 brd15 brd16 brd17 brd18 brd19 brd20